Massagepraktijk Es-sence te Renkum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijkeigenaar: Esther Span-Smorenburg

http://www.es-sence.nl

​info@es-sence.nl
van Ingenweg 61
6871 EN Renkum
+31(0)6 18263661

Praktijkruimte:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak in de wellness ruimte van Hotel Klein Zwitserland te Heelsum.

Website:

De website van Massagepraktijk Es-sence is voor een ieder toegankelijk via internet. Deze website is alleen informatief. Via de website worden geen persoonsgegevens gevraagd of afspraken geïnitieerd. Afspraken worden telefonisch gemaakt met Massagepraktijk Es-sence. Een ieder die de website van Massagepraktijk Es-sence via internet bezoekt doet dat op eigen verantwoording.

Persoonsgegevens die wij gebruiken:

De cliënt heeft toestemming gegeven voor het schriftelijk noteren van zijn of haar persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij schriftelijk noteren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere en/of medische persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van onze behandelingen. Mochten er gedurende uw behandelingen wijzigingen optreden in uw medische situatie dan dient u dit te melden.

​Bij het eerste bezoek of telefonisch contact worden tijdens een intakegesprek de contra-indicaties doorgenomen. Contra-indicaties zijn redenen waarom u niet (absoluut) of gedeeltelijk niet (relatief) gemasseerd mag worden, tenzij u toestemming heeft van uw arts of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist!

Absolute contra-indicaties zijn onder andere:

 • Koorts
 • Teveel pijn
 • Algeheel onwelzijn/ alle onbekende ziekelijke afwijkingen
 • Besmettelijke huidziekten
 • Infectieziekten (zoals griep of ernstige verkoudheid)
 • Ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling
 • Vaatziekten
 • Hartafwijkingen
 • Chemokuur/bestralingen
 • De eerste drie maanden van de zwangerschap
 • Trombose
 • Gebruik antibiotica of ontstekingsremmers
 • Gebruik bloedverdunners of antistollingsmiddelen
 • Extreme vermoeidheid en uitputting (zoals bij ernstige burn-out)

Relatieve contra-indicaties zijn onder andere:

 • Open wonden of ontstekingen
 • Verse trauma’s en hematomen
 • Spataderen
 • Antidepressiva
 • Bepaalde huidaandoeningen
 • Hernia/ischias/whiplash
 • Osteoporose
 • Diabetes

Het noteren van de gegevens:

Gegevens worden schriftelijk genoteerd en zijn alleen door de masseur inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig bij ons opgeborgen. Als klant van Es-sence bent u te gast in hotel Klein Zwitserland te Heelsum. Enkel uw naam wordt genoteerd in een agenda van het hotel. Massagepraktijk Es-sence neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens:

Massagepraktijk Es-sence gebruikt uw ANW-gegevens alleen voor:

 • Het eventueel afhandelen van uw betaling via een factuur.
 • Verzenden van onze incidentele nieuwsbrief.
 • Het u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.​
 • Overleg met andere medische professionals. Maar alleen met uw toestemming vindt dit eventuele overleg plaats. 

Hoe lang bewaart massagepraktijk Es-sence persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Pinnen:

Massagepraktijk Es-sence gebruikt SumUp voor het pinnen. Voor de AVG van SumUp zie de website van SumUp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

Klachtenprotocol:

Het kan zo zijn dat u na een bezoek bij een behandelaar niet tevreden bent over de gang van zaken. Probeer dit bespreekbaar te maken, het kan zijn dat u ontevreden bent maar dat uw behandelaar hier mogelijk niks vanaf weet.

Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt of vindt u het moeilijk om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met onze belangenvereniging (BMS).

De BMS is een samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG heeft zich via Quasir bij de Stichting Zorggeschil aangesloten. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend. Als de klacht niet opgelost kan worden door de Belangenvereniging BMS, zal de klacht voorgelegd worden aan het NIBIG.

Massagepraktijk Es-sence is lid van de BMS en is geregistreerd voor de Wkkgz.